Nauczyciel Natalia Marcinkowska

Ukończyła studia licencjackie na kierunku edukacja elementarna z językiem angielskim, a następnie studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Nauczyciel aktywny zawodowo z 7- letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, na bieżąco zdobywający nową wiedzę i umiejętności.
Głównym celem zajęć z języka angielskiego jest przede wszystkim motywowanie dzieci, stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata, jak i wykorzystaniu naturalnych predyspozycji dziecka do rozwijania umiejętności językowych. Zajęcia inspirują do działań twórczych oraz wyzwalają dziecięcą wyobraźnię. Dzieci rozwijają nie tylko kompetencje językowe, ale także pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Uczą się języka angielskiego poprzez zabawę, piosenki, rymowanki, wierszyki i ruch.