Wizja naszego przedszkola to:

Dobro dziecka oraz jego wszechstronny rozwój. Współpraca z rodzicami, która jest niezbędna w prawidłowym procesie dydaktyczno- wychowawczym. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która    ustawicznie doskonali posiadane umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach. Rozwijanie dziecięcych zainteresowań oraz …