INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA PRZYJĘCIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NA OKRES WAKACYJNY OD 01.07.2020

  • W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
  • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Drodzy rodzice, w przypadku gdy w dalszym ciągu będą obowiązywały restrykcje wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sanepid dotyczące maksymalnej ilości dzieci przebywających w sali tj. 14 dzieci. Do Przedszkola na okres wakacyjny będą przyjęte dzieci wg następujących kryteriów:

  1. Dzieci z niepełnosprawnością – 10 pkt.;
  2. Dzieci, które wychowuje tylko jeden rodzic/ opiekun prawny – 7 pkt.;
  3. Dzieci, których oboje rodziców  pracuje ( wymagane zaświadczenie od obojga rodziców od pracodawcy- plik do pobrania poniżej ) – 4 pkt.;
  4. Dzieci, których jeden rodzic pracuje – 2 pkt.;
  5. Ilość godzin pobytu dziecka – (5h – 5 pkt., 6h – 6 pkt., 7h – 7 pkt.,

8h – 8 pkt., 9h – 9 pkt., 10h – 10 pkt. )

Organ prowadzący

Niepubliczne Przedszkole

„Kukułeczka” w Kramsku

Irena Karolak-Jóźwiak