Konkurs Bożonarodzeniowy

Konkurs plastyczny

Na ozdobę Bożonarodzeniową

Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku ogłasza konkurs na najpiękniejsząozdobę świąteczną . Serdecznie zapraszamy do udziału przedszkolaków, uczniów szkoły podstawowych  z terenu gminy Kramsk.

REGULAMIN KONKURSU

Cel konkursu :

 • Rozbudzanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży
 • Rozwijanie zdolności manualnych i twórczych dzieci
 • Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych w gminie
 • Organizacja wystawy zebranych w konkursie prac

Organizator :

Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku, ul. Rynek 4a, 62-511 Kramsk

Założenia konkursu :

 1. Własnoręcznie wykonanie ozdoby Bożonarodzeniowej w formie przestrzennej i dowolnym kształcie z zastosowaniem dowolnych technik.
 2. Przytwierdzenie do pracy metryczki zawierającej następujące informacje : imię i nazwisko , klasa, kategoria wiekowa, adres szkoły.

Kategorie wiekowe :

 • Przedszkola i oddziały przedszkola
 • Szkoła Podstawowa kl. I – III
 • Szkoła Podstawowa kl. IV – VI
 • Szkoła Podstawowa kl .VII – VIII

Termin i miejsce składania prac :

Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2019 roku do godz. 16.00.

Sprawy organizacyjne :

 1. Proszę o wypełnienie załącznika nr.1
 • O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • Wręczenie nagród nastąpi w dniu 15 grudnia 2019 roku, o godz.17.00 na Koncercie Kolęd , który odbędzie się w sali OSP w Kramsku.
 • Jury będzie zwracało uwagę na :
 • Oryginalność kompozycji
 • Estetykę wykonania
 • Wkład pracy
 • Samodzielność wykonania
 • Kolorystykę
 • Wykorzystanie materiałów naturalnych
 • Nie będziemy oceniać prac grupowych !
 • Informujemy, że nie odsyłamy prac biorących udział w konkursie, ponieważ prace plastyczne będą sprzedawane po koncercie, a zebrane środki finansowe zostaną przekazane na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
 • Informacji udziela Anna Mizerna w godzinach od 9.00 do godz. 16.00, Tel. 63 2470 001

                                                                           Dyrektor

                                               Gminnego Ośrodka Kultury w Kramsku

                                                             Przemysław Domagalski