Misja naszego przedszkola:

Gwarantujemy kompetentny zespół nauczycieli, który nieustannie podnosi swoje umiejętności, zapewniamy dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo, tworzymy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,  współpracujemy z rodzicami, wspieramy twórczą aktywność wychowanków, pomagamy w osiąganiu przez dzieci samodzielności, umiejętności współdziałania i własnej aktywności, …

Wizja naszego przedszkola to:

Dobro dziecka oraz jego wszechstronny rozwój. Współpraca z rodzicami, która jest niezbędna w prawidłowym procesie dydaktyczno- wychowawczym. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która    ustawicznie doskonali posiadane umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach. Rozwijanie dziecięcych zainteresowań oraz …