1. Misja:
  o Wsparcie komunikacji: Celem jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci, zarówno w obszarze mowy, jak i pisemności.
  o Indywidualizacja: Dążenie do dostosowania terapii do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.
  o Zwiększenie pewności siebie: Pomoc dzieciom w pokonywaniu trudności komunikacyjnych, co przekłada się na większą pewność siebie.
 2. Wizja:
  o Sprawni komunikatorzy: Wykształcenie dzieci, które swobodnie wyrażają swoje myśli i uczucia.
  o Rozwój umiejętności komunikacyjnych: Dzieci, które potrafią skutecznie komunikować się z otoczeniem, zarówno werbalnie, jak i niewerbalnie.
  o Zrozumienie różnorodności: Wizja obejmuje także akceptację różnorodności w sposobach komunikacji.