Misja naszego przedszkola

 1. Gwarantujemy kompetentny zespół nauczycieli, który nieustannie podnosi swoje umiejętności,
 2. zapewniamy dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,
  tworzymy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,
 3. współpracujemy z rodzicami,
 4. wspieramy twórczą aktywność wychowanków,
 5. pomagamy w osiąganiu przez dzieci samodzielności, umiejętności współdziałania i własnej aktywności,
 6. kształtujemy postawy moralne i proekologiczne,
 7. promujemy zdrowie fizyczne i psychiczne

Standardy naszej placówki

 1. zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 2. uwzględniamy potrzeby i oczekiwania rodziców
 3. utrzymujemy bezpośredni kontakt z rodzicami
 4. dbamy o bezpieczeństwo naszych podopiecznych
 5. korzystamy z nowoczesnych technologii
 6. zapewniamy dzieciom wiele przeżyć artystyczno- kulturalnych
 7. posiadamy nowoczesne wyposażenie sali przedszkolnej

Wizja naszego przedszkola

 1. Dobro dziecka oraz jego wszechstronny rozwój.

2. Współpraca z rodzicami, która jest niezbędna w prawidłowym procesie dydaktyczno- wychowawczym.

3. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

4. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która ustawicznie doskonali posiadane umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.

5. Rozwijanie dziecięcych zainteresowań oraz zapewnienie atmosfery bezpieczeństwa.