Ramowy rozkład dnia zgodny z Podstawą Programową

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.)

Podstawa Programowa realizowana jest od godz. 9.00 do 14.00.

Ramowy plan dnia- obowiazuje od 1 wrzesnia 2023 r.

07:00 – 08:00 -Schodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.

08:00 – 08:15-Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, plastyczne, gry stolikowe, zabawy ruchowe.

08:15 – 08:30-Zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.

08:30 – 08:45-Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosenkach. Rytmika (raz w tygodniu).

08:45 – 09:00-Czynności higieniczno-porządkowe przed śniadaniem.

09:00 – 09:30-Śniadanie

09:30 – 10:15-Zajęcia dydaktyczne wg. przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

10:45 – 11:45-Aktywność na powietrzu, w tym obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki. W czasie niesprzyjającej aury zabawy ruchowe w sali.

11:45 – 12:00-Czynności higieniczno-porządkowe przed obiadem.

12:00 – 12:30-Obiad

12:30 – 13:00-Wypoczynek na materacach/bajkoterapia (raz w miesiącu)

12:30 – 14:30-Zajęcia logopedyczne (poniedziałek i czwartek)

13:00 – 14:45-Czytanie bajek, odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, język angielski I i II grupa( wtorek i środa).

13:45 – 14:15-Czynności higieniczno-porządkowe przed podwieczorkiem/zabawa ruchowa.

14:15 – 14:45-Podwieczorek

14:45 – 15:15-Religia/Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające poznane treści, zabawy ze śpiewem.

15:15 – 16:15-Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Pobyt na dworze na wewnętrznym placu zabaw / indywidualna praca z dziećmi, wspomaganie i korygowanie rozwoju.

16:15 – 17:00 – Rozchodzenie się dzieci

Podstrony sekcji: