Przedstawiamy ramowy rozkład dnia dla dzieci nie korzystających z zajęć dodatkowych.

Ramowy rozkład dnia – brak zajęć dodatkowych

Ramowy rozkład dnia zgodny z Podstawą Programową

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z późn. zm.)

Podstawa Programowa realizowana jest od godz. 9.00 do 14.00.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GodzinyOpisSzczegóły
7.00-8.00Schodzenie się dzieciZabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

Kontakty indywidualne, np.: rozmowy zgodne z zainteresowaniami.
8.00-9.00Zabawy integrujące grupęZabawy indywidualne podejmowane z inicjatywy dzieci z udziałem nauczyciela.
9.00-09.15Poranne ćwiczenia gimnastyczne
9.15-9.20Czynności higieniczno-porządkowePrzygotowanie do śniadania,
porządkowanie sali,
czynności samoobsługowe.
9.20-10.00ŚniadanieEksponowanie pracy dyżurnych.

Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

Czynności samoobsługowe w WC i łazience, nauka etapów mycia rąk.

Ćwiczenia samodzielności.
10.00-11.00Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zgodnie z tematyką programową, zabawy ruchowe i twórcze.
11.00-11.40Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnymSpacery.

Obserwacje przyrodnicze.

Zachowanie bezpieczeństwa.

Ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielności.

Zabawy dowolne w sali.
11.40-12.00Czynności higieniczno-porządkowePrzygotowanie do obiadu.

Opanowanie umiejętności mycia rąk.

Czynności samoobsługowe.
12.00-12.30ObiadPrawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem.

Kultura zachowania się przy stole.
12.30-13.20Leżakowanie, relaksSłuchanie bajek i muzyki-wyciszenie.
13.20-14.00Zajęcia własne dzieci
14.00-14.15Rozchodzenie się dzieci, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości
14.15-14.30PodwieczorekRozwijanie umiejętności samoobsługowych, kultura spożywania posiłków.
14.15-15.00Język angielski
15:00 – 15:30Zabawy dowolne i zabawy w kole ze śpiewemPobyt na świeżym powietrzu.

Zabawy inspirowane przez dzieci, gry i zabawy edukacyjne.

Porządkowanie Sali.
RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU„Kukułeczka w Kramsku”

Podstrony sekcji: