Procedury dla rodziców związane z COVID-19

Drodzy Rodzice,

prosimy o zapoznanie się z poniższymi procedurami oraz z oświadczeniem rodzica, które należy podpisać i dostarczyć do placówki.

Prosimy również o podpisanie zgody na pomiar temperatury dziecka, która jest niezbędna przy przyjęciu dziecka do placówki.

Wszystkie inne procedury dostępne do wglądu w placówce.