Wizja naszego przedszkola to:

  1. Dobro dziecka oraz jego wszechstronny rozwój.
  2. Współpraca z rodzicami, która jest niezbędna w prawidłowym procesie dydaktyczno- wychowawczym.
  3. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
  4. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która    ustawicznie doskonali posiadane umiejętności poprzez udział w szkoleniach i kursach.
  5. Rozwijanie dziecięcych zainteresowań oraz zapewnienie atmosfery bezpieczeństwa.