1. Misja:
  Kształcenie globalnych obywateli: Naszym celem jest przygotowanie uczniów do skutecznego komunikowania się w języku angielskim na arenie międzynarodowej. Chcemy, aby nasi absolwenci byli otwarci na różnorodność kulturową i gotowi do współpracy z ludźmi z różnych zakątków świata.
  o Indywidualizacja nauki: Dążymy do dostosowania procesu nauczania do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Oferujemy różnorodne metody i materiały, aby każdy mógł osiągnąć swoje cele językowe.
  Innowacyjność i nowoczesność: Stawiamy na wykorzystanie nowych technologii, interaktywnych narzędzi edukacyjnych i ciekawych projektów, aby uczniowie byli zaangażowani i zmotywowani do nauki.
 2. Wizja:
  Świat bez granic językowych: Marzymy o społeczeństwie, w którym wszyscy ludzie swobodnie porozumiewają się w wielu językach. Nasza szkoła ma przyczynić się do tego celu, tworząc pokolenie młodych ludzi, którzy nie boją się wyzwań językowych i są gotowi działać na międzynarodowej scenie.
  Lider w edukacji językowej: Chcemy być liderem w dziedzinie nauczania języka angielskiego. Nasze metody, programy i podejście mają być wzorem dla innych placówek edukacyjnych.
  Wspólnota otwarta na świat: Nasza szkoła to miejsce, gdzie spotykają się uczniowie z różnych kultur, narodowości i tła społecznego. Wspieramy dialog międzykulturowy i promujemy aktywność międzynarodową.