Marita Fabisiak

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego pragnie.” P. Coelho

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika, specjalność: Edukacja Wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz studia magisterskie na kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna.

Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i satysfakcji, szczególnie wtedy, gdy widzę uśmiech na twarzach dzieci. Największą przyjemnością jest patrzenie na postępy swoich wychowanków. Staram się jak najlepiej przekazać wiedzę i zainteresować uczniów. Posiadam kwalifikacje do nauki języka angielskiego, dzięki czemu mogę zapoznać dzieci z tym językiem i przekazać niezbędne wiadomości. Mam nadzieję, że dzieci będą wychodziły z naszego przedszkola zawsze zadowolone oraz z ochotą powracały, by mile spędzać czas.

Jestem osobą życzliwą i cierpliwą, co bardzo ułatwia mi pracę w danym zawodzie oraz w kontaktach z innymi ludźmi. Bardzo lubię swoją pracę i zawsze staram się jak najlepiej wypełniać powierzone mi zadania i obowiązki. W wolnych chwilach lubię czytać książki lub spędzać czas na świeżym powietrzu.

Adrianna Nowakowska

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Posiadam certyfikat ukończenia półrocznego kursu opiekuna dziennego dla dzieci do lat 3.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam pracując jako dzienny opiekun w Punkcie Opieki Dziennej w przedszkolu „Kukułeczka”. Zawsze chciałam pracować z dziećmi, dlatego też cały czas poszerzam swoją wiedzę poprzez realizację kursu dokształcającego  w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów.

Jestem osobą pozytywnie nastawioną do otoczenia, życzliwą i troskliwą, co na pewno ma niemałe znaczenie w pracy z dziećmi, jak również ułatwia mi kontakty z nimi. Staram się wykonywać swoją pracę rzetelnie i sumiennie. Bardzo zależy mi, aby dzieci pod moją opieką czuły się bezpiecznie i były szczęśliwe. Ważne jest dla mnie również, aby budować dobre relacje z dziećmi oparte na zaufaniu. Staram się, by każdy dzień, który dzieci spędzają w przedszkolu przynosił im wiele radości.

Praca przedszkolanki jest bardzo odpowiedzialna i wymagająca dużo cierpliwości, jednakże lubię ją wykonywać, gdyż daje mi wiele satysfakcji.

Największą motywację do pracy daje mi uśmiech, który widzę na twarzach moich podopiecznych.

Natalia Bąk

Jestem przyszłą absolwentką studiów magisterskich na kierunku Pedagogika, specjalność:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Kolegium Jagiellońskim Toruńskiej Szkole Wyższej.

Jednocześnie kończę studia podyplomowe na kierunku: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyką.

Posiadam również kwalifikację do nauki języka angielskiego po ukończeniu studiów licencjackich na kierunku Pedagogika, specjalność: Edukacja elementarna z językiem angielskim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

Śmiało mogę powiedzieć, że praca nauczyciela to mój wymarzony zawód. Już jako mała dziewczynka bawiłam się w szkołę z siostrami. Bardzo lubię dzieci i lubię z nimi pracować. To bardzo ciekawa i zaskakująca praca.

Jestem osobą spontaniczną i wesołą. Na każdym kroku staram się być odpowiedzialna za moich wychowanków. Zawód nauczyciela jest szczególny i nie da się go porównać z żadnym innym. W pracy wychowawczej nauczyciel ma do czynienia z tym, co jest najbardziej skomplikowane, bezcenne i najdroższe w życiu – z człowiekiem. Od nauczyciela zależy droga życiową wychowanka, jego rozwój umysłowy, charakter, postawa obywatelska oraz miejsce i rola w życiu.

Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe

Przedszkole ,,Kukułeczka” współpracuje również z innymi wykwalifikowanymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu.

Przedszkole realizuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych dla dzieci.

  • Sabina Leszczak- Religia
  • Marita Fabisiak- Język angielski
  • Marita Fabisiak- Zajęcia „Mali kucharze”
  • Marita Fabisiak- Taniec ludowy
  • Marita Fabisiak – Nauka kodowania- gry i zabawy
  • Natalia Bąk- Zajęcia plastyczne
  • Natalia Bąk- Zajęcia muzyczne
  • Natalia Bąk- Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne

Podstrony sekcji: