Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2024/2025

Informujemy, że rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się 01.03.2024r

Rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszego przedszkola prosimy o dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej (karta dostępna do pobrania poniżej lub w siedzibie przedszkola) do siedziby przedszkola.

W przypadku braku możliwości dostarczenia wypełnionej karty zgłoszenia do siedziby przedszkola prosimy o przesłanie skanu na adres e-mail: [email protected]

Pobierz kartę zgłoszenia

UWAGA: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Za członków rodziny uważa się rodziców (prawnych opiekunów) i dzieci oraz inne osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym, o ile pozostają na wyłącznym lub częściowym utrzymaniu tych rodziców.