Przedłużenie zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych do 10.04.2020

20 marca 2020 roku w Dzienniku Ustaw ukazały się dwa rozporządzenia:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 492),
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493).

Rozporządzenia te wprowadzają obowiązek:

  • przedłużenia czasowego zawieszenia zajęć do dnia 10 kwietnia 2020 roku;